Stacks Image 2
Stacks Image 4
Stacks Image 5
Stacks Image 6
Stacks Image 17

Welkom op de site van praktijk van Elsen

Huisartsen in de Voortse Stroom
Huisartsenpraktijk van Elsen
Medisch Centrum de Voorste Stroom
Moergestelseweg 26a
5062JW Oisterwijk
Telefoon 013 528 38 78
Spoed 013 528 38 78 toets 1
Fax 013 521 62 12
Email info@hapvanelsen.nl
Openingstijden ma t/m vrij 8:00 tot 17:00
Spreekuren volgens afspraak
Donderdagmiddag geen spreekuur

Spoed na 17:00 en weekend
Huisartsenpost Tilburg
0900 332 22 22


 OVER DE PRAKTIJK


Huisartsen
GJM van Elsen
ICJ van Elsen - Koster


Assistenten
LCAM Diepenhorst - Jansen
MMA Rozen - van der Steen
Y. Kasrioui

POH
SAM Verharen - Ooijevaar

Stacks Image 311


 
ZOEKEN OP HET WEB

Op het internet is heel veel informatie te vinden. Ook heel veel medische informatie, vraag is natuurlijk welke sites goede medisch onderbouwde informatie geven.

Om u te helpen hieronder een aantal links

Stacks Image 219

Site van de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) hierop staan door huisartsen gecontroleerde adviezen. Informatie over vele klachten. Adviezen voor zelfzorg en wanneer u advies moet inwinnen bij huisarts of specialist.


Stacks Image 298

Beknopte vragenlijst om idee te krijgen van de risico's op diabetes en hart en vaatziekten.


Stacks Image 53

Site RIVM met informatie over griepprik

Stacks Image 309
 LSP
UITWISSELING MEDISCHE INFORMATIE

Uw medische informatie is belangrijk en dient goed beschermd te worden. Echter in sommige gevallen kan het nodig zijn dat een arts snel inzage heeft in uw medische gegevens (medicatie, voorgeschiedenis). Een voorbeeld is de arts op de spoedeisende hulp of de huisartsenpost. De overheid heeft hiervoor een systeem ontwikkeld het LSP (Landelijk Schakelpunt). Hiermee kan uw medisch dossier ingezien worden door artsen die uw behandelen. Hier zijn strenge regels aan verbonden, artsen dienen zich ten alle tijden electronisch te legitimeren, en de huisarts krijgt bericht welke artsen het dossier hebben ingezien.

Momenteel wordt het LSP enkel nog regionaal toegepast, aldus kunnen enkel artsen in de regio Brabant uw dossier via LSP inzien.
U dient echter wel toestemming te geven om uw medische gegevens via het LSP beschikbaar te maken voor artsen die u behandelen.

Wij als huisartsenpraktijk raden aan toestemming te geven. Dat kan via de onderstaande link of via onze praktijk door het toestemmingsformulier in te vullen.

Via onderstaande link komt u op de site van de overheid hier staat uitgebreide informatie over het LSP. Mocht u nog vragen hebben, schroom niet deze aan ons te stellen.
Stacks Image 353

Stacks Image 349
 Nuvaring Diane-pil

Momenteel is er veel ophef over het trombose risico van verschillende anti-conceptie middelen. Hieronder staat het advies van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Lastige is dat een advies voor alle vrouwen niet volstaat elke situatie is anders, als regel hebben wij voorkeur voor 2e generatiepil, aangezien deze laagste trombose risico heeft en minste bijwerkingen.

Dit wil niet zeggen dat dit dus voor iedere vrouw de juiste keuze is. Dit is een afweging tussen risico's, gebruiksgemak en wensen.


Bij alle orale anticonceptiva is er een licht verhoogd risico op trombose. Bij onderzoek is gebleken dat dit risico bij de 2e generatie pillen het laagste is. Aldus is het risico bij de nuvaring en de dianepil iets hoger dan bij de pillen van de 2e generatie .

Als u advies wenst of graag van anticonceptie zou veranderen zien wij u graag op spreekuur.

Stacks Image 105
Van de 100.000 vrouwen die geen pil gebruiken krijgen er per jaar tussen de 5 en 100 een trombose.

Van de 100,000 vrouwen die een 2e gen pil gebruiken krijgen er per jaar 20 tot 400 een trombose. (ref Nederlandse hartstichting)

Gebruik van Nuvaring
placeholder_2
27 november, 2013
De discussie over het tromboserisico van anticonceptie blijft actueel. Vanochtend stond een groot artikel in de Volkskrant over de tromboserisico’s van de Nuvaring. Vorige maand besteedde een uitzending van Zembla aandacht aan de bijwerkingen van de Diane-35.

Aanleiding voor de recente publiciteit over de Nuvaring is het verwijt van tweeduizend vrouwen in Amerika aan de fabrikant MSD dat de Nuvaring trombose, longembolieën en herseninfarcten heeft veroorzaakt. Vierhonderd vrouwen hebben een claim ingediend.
Het is bekend dat het risico op veneuze trombo-embolieën bij de Nuvaring tenminste tweemaal verhoogd is ten opzichte van de tweedegeneratiepil (
Lidegaard Ø, BMJ 2012; 344 doi:) Het tromboserisico van de Nuvaring is vergelijkbaar met derdegeneratiepillen (zoals Marvelon) en met Yasmin en Diane-35. Het tromboserisico voor de pilpleister is ook verhoogd ten opzichte van de tweede generatiepil. De ring werkt systemisch, net als de pil en de pleister.
Voorkeur
In Nederland gaat de voorkeur uit naar een pil die levonorgestrel (in combinatie met 30 microgram ethinylestradiol) bevat. Dit gezien het relatief lagere risico op trombose. Ook is deze pil goedkoper. Andere combinatiepillen hebben geen voordelen wat betreft betrouwbaarheid en bijwerkingen. Voor de vaginale ring of pleister kan worden gekozen indien de vrouw een voorkeur heeft voor deze toedieningsvorm. De vrouw dient op de hoogte te zijn van het verhoogde tromboserisico en ook van de hogere prijs van de vaginale ring en de pleister. Zo staat dit ook in de actuele NHG-Standaard anticonceptie van het Nederlandse Huisartsen Genootschap vermeld.
   
Melden van bijwerkingen
Het is van groot belang dat bijwerkingen van medicijnen worden gemeld bij
het Lareb. De nieuwste versie van de NHG standaard is in december 2011 gepubliceerd en is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Obstetrie & Gynaecologie ontwikkeld.
Namens het NHG en de NVOG
Stacks Image 70


All rights reserved, huisartsenpraktijk van Elsen